Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 79/16.04.2015 г.

Предмет: Доставка на маслонапълнени разпределителни трансформатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване - 17.04.2015

Обявление - 17.04.2015 г.

Документация за участие - 17.04.2015 г.

Техническа спецификация - 17.04.2015 г.

Образци - 17.04.2015 г.

Решение за откриване промяна - 28.04.2015 г.

Документация за участие промяна - 28.04.2015 г.

Образци промяна - 28.04.2015 г.

Проект на договор промяна - 28.04.2015 г.

Отговор на постъпили въпроси - 28.04.2015 г.

Отговори на постъпили въпроси - 29.04.2015 г.

Отговор на постъпил въпрос - 30.04.2015 г.

Отговор на постъпило запитване - 08.05.2015 г.

Протокол 1 предварителен протокол - 22.05.2015 г.

Протокол 2 предварителен подбор - 05.06.2015 г.

Решение за предварителен подбор - 05.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 20.07.2015 г.

Доклад от дейността на комисията - 12.08.2015 г.

Решение за избор на изпълнител - 12.08.2015 г.

Информация за върнати или усвоени гаранции - 25.08.2015 г.

» Обратно към всички поръчки