Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Договор 61 В

Договор 61 В - 18.11.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Договор 61 Г

Договор 61 Г

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Договор 61 Д

Договор 61 Д - 18.11.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Договор 61 Е

Договор 61 Е - 18.11.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания Договор 61Е

Плащания февруари 2016 - 18.3.2016

Плащания март 2016 – 20.04.2016

Договор 61 Ж

Договор 61 Ж - 18.11.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания Договор 61Ж

Плащания ноември 2015 - 17.12.2015

Договор 61 З

Договор 61 З - 18.11.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Договор 61 И

Договор 61 И - 18.11.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Договор 61 К

Договор 61 К - 18.11.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания Договор 61К

Плащания ноември 2015 - 17.12.2015

Договор 61 Л

Договор 61 Л - 18.11.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания Договор 61Л

Плащания март 2016 - 20.04.2016

Договор 61 Н

Договор 61 Н - 18.11.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Договор 61 М

Договор 61 М - 18.11.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

» Обратно към всички поръчки