Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 59/23.03.2015

Предмет: Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване - 24.03.2015 г.

Обявление - 24.03.2015 г.

Документация за участие - 24.03.2015 г.

Техническа спецификация за изолирани отклонителни клеми - 24.03.2015 г.

Техническа спецификация за опъвателни клеми - 24.03.2015 г.

Техническа спецификация за опъвателни регулируеми клеми за абонати - 24.03.2015 г.

Техническа спецификация за комплект носеща клема с конзола - 24.03.2015 г.

Техническа спецификация за изолирани пресови съединители - 24.03.2015 г.

Техническа спецификация за изолирани пресови обувки - 24.03.2015 г.

Техническа спецификация за монтажна арматура за въздушни кабелни линии НН с УИП - 24.03.2015 г.

Образци - 24.03.2015 г.

Протокол предварителен подбор - 28.04.2015 г.

Протокол предварителен подбор - 19.05.2015 г.

Решение предварителен подбор – 19.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 30.06.2015 г.

Доклад от  дейността на комисията - 21.07.2015 г.

Решение за избор на изпълнители - 21.07.2015 г.

Информация за върнати или усвоени гаранции - 06.08.2015 г.

Информация за върнати гаранции - 03.09.2015 г.

Договор 59-1

Договор 59-1 - 28.08.2015 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 59-1

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 19.04.2016

Договор 59-2

Договор 59- 2 - 28.08.2015 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 59-2

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Договор 59-3

Договор 59-3 - 28.08.2015 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 59-3

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 19.04.2016

Договор 59-4

Договор 59-4 - 28.08.2015 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 59-4

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 19.04.2016

Договор 59-5

Договор 59-5 - 28.08.2015 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 59-5

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

» Обратно към всички поръчки