Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Договор 56-1

Договор 56-1 - 14.08.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 56-1

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 19.04.2016

Договор 56-2

Договор 56-2 - 14.08.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 56-2

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари 2016 - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 19.04.2016

Договор 56-3

Договор 56-3 - 14.08.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 56-3

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания март 2016 - 19.04.2016

Договор 56-4

Договор 56-4 - 14.08.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 56-4

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари - 18.03.2016

Плащания март 2016 - 19.04.2016

Договор 56-5

Договор 56-5 - 14.08.2015

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Плащания по Договор 56-5

Плащания септември 2015 - 20.10.2015

Плащания октомври 2015 - 20.11.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания март 2016 - 19.04.2016

» Обратно към всички поръчки