Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 227/12.12.2014

Предмет: Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване - 12.12.2014 г.

Обявление - 12.12.2014 г.

Документация за участие - 12.12.2014 г.

Отговор на постъпил въпрос - 23.12.2014 г.

Решение за промяна - 29.12.2014 г.

Документация след промяна с решение 227-А - 30.12.2014 г.

Отговори на постъпили въпроси - 30.12.2014 г.

Отговор на постъпил въпрос - 16.01.2015 г.

Протокол отваряне заявления - 10.02.2015 г.

Протокол предварителен подбор - 19.02.2015 г.

Решение предварителен подбор - 19.02.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 28.04.2015 г.

Доклад от работата на комисията - 22.05.2015 г.

Решение за избор на изпълнители - 22.05.2015 г.

Информация за усвоени или върнати гаранции - 08.06.2015 г.

Информация за върнати гаранции - 14.07.2015 г.

Договор 227-1

Договор 227-1 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Договор 227-2

Договор 227-2 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 227-2

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Договор 227-3

Договор 227-3 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 227-3

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Договор 227-4

Договор 227-4 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 227-4

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари - 18.03.2016

Договор 227-5

Договор 227-5 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 227-5

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания март 2016 - 19.04.2016

Договор 227-6

Договор 227-6 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 227-6

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари - 18.03.2016

Договор 227-7

Договор 227-7 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 227-7

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари - 18.03.2016

Договор 227-8

Договор 227-8 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 227-8

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари - 18.03.2016

Договор 227-9

Договор 227-9 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 227-9

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

Плащания февруари - 18.03.2016

Договор 227-10

Договор 227-10 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 227-10

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари - 18.03.2016

Договор 227-11

Договор 227-11 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 227-11

Плащания октомври – 20.11.2015

Плащания януари 2016 - 18.02.2016

Плащания февруари - 18.03.2016

Договор 227-12

Договор 227-12 - 13.07.2015

Приложение 1

Приложение 2

Плащания Договор 227-12

Плащания ноември 2015 - 18.12.2015

Плащания декември 2015 - 19.01.2016

» Обратно към всички поръчки