Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 60 / 2020

Предмет: Доставка на електромерни табла тип ТЕМО по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 25.03.2020

Обявление – 25.03.2020

Документация за участие – 25.03.2020

Техническа спецификация – 25.03.2020

Методика за оценка – 25.03.2020

espd-request.pdf – 25.03.2020

еspd-request.xml – 25.03.2020

Образци – 25.03.2020

Проект на договор – 25.03.2020

Съобщение за промяна на срокове (заявление, оферти) – 22.04.2020

Решение за изменение на срокове (заявления, оферти) – 27.04.2020

» Обратно към всички поръчки