Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 61 / 2020

Предмет: Доставка на проходни изолатори 110 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 04.05.2020

Обявление – 04.05.2020

Документация за участие – 04.05.2020

Методика за оценка – 04.05.2020

Техническа спецификация – 04.05.2020

espd-request.pdf – 04.05.2020

espd-request.xml – 04.05.2020

Образци – 04.05.2020

Проект на договор – 04.05.2020

» Обратно към всички поръчки