Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на конзоли за стоманобетонови стълбове средно напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 30.03.2020

Обявление – 30.03.2020

Документация за участие – 30.03.2020

Методика за оценка – 30.03.2020

Техническа спецификация 1 – 30.03.2020

Техническа спецификация 2 – 30.03.2020

espd-request.pdf – 30.03.2020

espd-request.xml – 30.03.2020

Образци – 30.03.2020

Проект на договор – 30.03.2020

Решение за изменение на срокове (заявления, оферти) – 28.04.2020

Съобщение за изменение на срокове (заявление, оферти) – 28.04.2020

» Обратно към всички поръчки