Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 49 / 2020

Предмет: Последваща метрологична проверка на еднофазни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 23.03.2020

Обявление – 23.03.2020

Документация за участие –23.03.2020

Методика за оценка – 23.03.2020

Техническа спецификация – 23.03.2020

espd-request.pdf – 23.03.2020

еspd-request.xml – 23.03.2020

Образци – 23.03.2020

Проект на договор – 23.03.2020

Решение за изменение на срокове (заявление, оферти) – 28.04.2020

Съобщение за изменение на срокове (заявление, оферти) – 28.04.2020

Протокол 1 предварителен подбор – 29.05.2020

Протокол предварителен подбор – 04.06.2020

Решение предварителен подбор – 04.06.2020

» Обратно към всички поръчки