Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 38/2020

Предмет: Възстановяване на антикорозионна защита на стоманорешетъчни стълбове (СРС) по въздушни електрически линии (ВЕЛ) 20kV и възстановяване на надписи по стълбове за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

Решение за откриване – 05.06.2020

Обявление – 05.06.2020

Документация за участие – 05.06.2020

Техническа спецификация – 05.06.2020

espd-request.pdf – 05.06.2020

espd-request.xml – 05.06.2020

Образци – 05.06.2020

Образец 5 – 05.06.2020

Проект на договор – 05.06.2020


» Обратно към всички поръчки