Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 37 / 2020

Предмет: Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по архитектурно-строителна (АС) част и хидроизолация на производствени сгради, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Решение за откриване – 26.03.2020

Обявление – 26.03.2020

Документация за участие – 26.03.2020

Техническа спецификация – 26.03.2020

espd-pdf – 26.03.2020

espd-xml – 26.03.2020

Образци – 26.03.2020

Образец 7 – 26.03.2020

Проект на договор – 26.03.2020

Решение за изменение на икономически изисквания и срок за подаване на заявления – 03.04.2020

Отговор на постъпил въпрос - 10.04.2020

Решение за изменение на срокове (заявления, оферти) – 29.04.2020

Съобщение за изменение на срокове (заявление, оферти) – 29.04.2020

Отговор на постъпил въпрос – 04.06.2020

» Обратно към всички поръчки