Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 29 / 2020

Предмет: Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) НН и ВЕЛ СрН по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване - 26.03.2020

Обявление - 26.03.2020

Документация за участие - 26.03.2020

Техническа спецификация - 26.03.2020

espd – request.pdf -26.03.2020

espd-request.xml – 26.03.2020

Образци - 26.03.2020

Образец № 7 - 26.03.2020

Образец № 8 – 26.03.2020

Проект на договор - 26.03.2020

Решение за изменение срок за подаване на заявления – 03.04.2020

Отговори на постъпили въпроси – 06.04.2020

Решение за изменение на срокове (заявления, оферти) – 29.04.2020

Съобщение за изменение на срокове (заявление, оферти) – 29.04.2020

» Обратно към всички поръчки