Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 26 / 2020

Предмет: Доставка и монтаж / демонтаж на моторни задвижвания на янсенови регулатори на силови трансформатори 110 kV/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП – 12.03.2020

Решение за откриване – 19.03.2020

Обявление – 19.03.2020

Документация за участие – 19.03.2020

Техническа спецификация – 19.03.2020

espd-request.pdf – 19.03.2020

еspd-request.xml – 19.03.2020

Образци – 19.03.2020

Проект на договор – 19.03.2020

Отговор на постъпил въпрос – 27.03.2020

Съобщение за промяна на срокове (заявления, оферти) – 21.04.2020

Решение за изменение на срокове (заявления, оферти) – 28.04.2020

Протокол 1 предварителен подбор – 02.06.2020

» Обратно към всички поръчки