Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 6 / 2020

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на персонала на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 06.02.2020

Обявление – 06.02.2020

Документация за участие – 06.02.2020

Техническа спецификация – 06.02.2020

espd-request.pdf – 06.02.2020

espd-request.hml – 06.02.2020

Образци – 06.02.2020

Методика за оценка – 06.02.2020

Проект на договор – 06.02.2020

Отговори на постъпили въпроси – 28.02.2020

Протокол 1 предварителен подбор – 23.03.2020

Протокол предварителен подбор – 23.03.2020

Решение за предварителен подбор – 23.03.2020

» Обратно към всички поръчки