Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 8 / 2020

Доставка, регистрация, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автовишки) по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 31.01.2020

Обявление – 31.01.2020

Документация за участие – 02.12.2019

Техническа спецификация – 31.01.2020

espd-request.pdf – 31.01.2020

espd-request.xml – 31.01.2020

Образци – 31.01.2020

Проект на договор – 31.01.2020

Протокол 2 – 06.03.2020

Протокол 3 – 06.03.2020

Протокол предварителен подбор – 06.03.2020

Решение за предварителен подбор – 06.03.2020

» Обратно към всички поръчки