Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 229 / 2019

Предмет: Доставка на главни електромерни табла по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Решение за откриване на процедура – 16.12.2019

Обявление – 16.12.2019

Документация за участие – 16.12.2019

Технически спецификации:

Методика за оценка – 16.12.2019

Образци – 16.12.2019

espd-request.xml – 16.12.2019

espd-request.pdf – 16.12.2019

Проект на договор – 16.12.2019

Протокол 1 предварителен протокол – 21.01.2020

Протокол за предварителен подбор – 29.01.2020

Решение за предварителен подбор – 29.01.2020

Покани за първоначални оферти – 11.02.2020

» Обратно към всички поръчки