Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 204 / 2019

Предмет: Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

Решение за откриване – 02.12.2019

Обявление – 02.12.2019

Документация за участие - 02.12.2019

Техническа спецификация ОП 1 –  02.12.2019

Техническа спецификация ОП 2 –  02.12.2019

espd-request.pdf –  02.12.2019

espd-request.xml – 02.12.2019

Образци – 02.12.2019

Проект на договор – 02.12.2019

Отговори на постъпили въпроси – 11.12.2019

Отговор на постъпил въпрос – 09.01.2020

Протокол 1 предварителен подбор – 31.01.2020

Протокол 2 – 06.03.2020

Протокол 3 – 06.03.2020

Протокол предварителен подбор – 06.03.2020

Решение за предварителен подбор – 06.03.2020

» Обратно към всички поръчки