Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 201 / 2019

Предмет: Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки и лекотоварни служебни автомобили на Електроразпределение Север АД за област Варна, по обособени позиции

Решение за откриване – 18.11.2019

Обявление – 18.11.2019

Документация за участие – 19.11.2019

Методика за оценка – 19.11.2019

Техническа спецификация –  19.11.2019

espd-request.pdf – 19.11.2019

espd-request.xml – 19.11.2019

Образци – 19.11.2019

Проект на договор – 19.11.2019

Решение  за изменение 201-A – 28.11.2019

Протокол № 1 – 23.01.2020

Протокол № 2 – 07.02.2020

Протокол предварителен подбор – 07.02.2020

Решение за предварителен подбор – 07.02.2020

Покана за подаване на първоначални оферти – 24.02.2020

» Обратно към всички поръчки