Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 200 / 2019

Предмет: Доставка на модули за комплектна разпределителна уредба за първично разпределение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване на процедура – 04.11.2019

Обявление – 04.11.2019

Техническа спецификация -  05.11.2019

Документация за участие – 05.11.2019

Методика за оценка – 05.11.2019

Образци – 05.11.2019

espd-request.xml – 05.11.2019

espd-request.pdf – 05.11.2019

Проект на договор – 05.11.2019

Отговори на постъпили въпроси – 11.11.2019

Обяснителна записка – 11.11.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 10.12.2019

Протокол предварителен подбор – 17.12.2019

Решение за предварителен подбор – 17.12.2019

Покани за предоставяне на първоначални оферти – 07.02.2020

» Обратно към всички поръчки