Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 192 / 2019

Предмет: Доставка на нови силови трансформатори 110/20/10 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 01.11.2019

Обявление – 01.11.2019

Документация за участие – 04.11.2019

Техническа спецификация – 04.11.2019

Приложение п/ст Чайка – 04.11.2019

Приложение п/ст Варна Изток – 04.11.2019

Методика за оценка – 04.11.2019

Образци – 04.11.2019

espd-request.pdf – 04.11.2019

espd-request.xml – 04.11.2019

Проект на договор – 04.11.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 16.12.2019

Протокол 2 предварителен подбор – 10.01.2020

Протокол предварителен подбор – 10.01.2020

Решение предварителен подбор – 10.01.2020

Покани за първоначални оферти – 03.02.2020

» Обратно към всички поръчки