Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 146 / 2019

Предмет: Изготвяне в пълен обхват на технически паспорти и сертифициране за енергийна ефективност на строежи / сгради в експлоатация, собственост на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване на процедура – 09.09.2019

Обявление – 09.09.2019

Документация за участие – 09.09.2019

Техническа спецификация – 09.09.2019

Списък на сградите, обект на възлагане – 09.09.2019

espd-request.xml – 09.09.2019

espd-request.pdf – 09.09.2019

Образци – 09.09.2019

Проект на договор – 09.09.2019

Отговори на постъпили въпроси – 30.09.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 21.10.2019 г.

Протокол от предварителен подбор – 31.10.2019

Решение за предварителен подбор – 31.10.2019

Покана за първоначални оферти – 18.11.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 02.01.2020

Протокол от проведен жребий – 07.01.2020

Доклад от дейността на комисията – 31.01.2020

Решение за избор на изпълнител – 31.01.2020

» Обратно към всички поръчки