Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на електроразпределителни шкафове за кабелни мрежи НН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 30.08.2019

Обявление – 30.08.2019

Документация за участие – 30.08.2019

Технически спецификации – 30.08.2019:

Техническа спецификация за електроразпределителни шкафове за кабелни мрежи НН

Техническа спецификация за преходни кабелни шкафове

Методика за оценка – 30.08.201

Образци – 30.08.2019

espd-request.xml – 30.08.2019

espd-request.pdf – 30.08.2019

Проект на договор – 30.08.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 08.10.2019

Протокол предварителен подбор – 15.10.2019

Решение за предварителен подбор – 15.10.2019

» Обратно към всички поръчки