Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 174 / 2019

Предмет: Доставка на електроразпределителни шкафове за кабелни мрежи НН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 30.08.2019

Обявление – 30.08.2019

Документация за участие – 30.08.2019

Технически спецификации – 30.08.2019:

Техническа спецификация за електроразпределителни шкафове за кабелни мрежи НН

Техническа спецификация за преходни кабелни шкафове

Методика за оценка – 30.08.201

Образци – 30.08.2019

espd-request.xml – 30.08.2019

espd-request.pdf – 30.08.2019

Проект на договор – 30.08.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 08.10.2019

Протокол предварителен подбор – 15.10.2019

Решение за предварителен подбор – 15.10.2019

Покани за предоставяне на първоначални оферти – 29.10.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 21.01.2020

Протокол за проведен жребий – 23.01.2020

Доклад от дейността на комисията – 11.02.2020

Решение за избор на изпълнител – 11.02.2020

» Обратно към всички поръчки