Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 173 / 2019

Предмет: Доставка на композитни изолатори за въздушни електропроводни линии средно напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за участие – 30.08.2019

Обявление – 30.08.2019

Документация за участие – 30.08.2019

Техническа спецификация поз. 1 – 30.08.2019

Техническа спецификация поз.2 – 30.08.2019

Методика за оценка – 30.08.2019

Образци – 30.08.2019

espd-request.pdf – 30.08.2019

espd-request.xml – 30.08.2019

Проект на договор – 30.08.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 08.10.2019

Протокол 2 – 15.10.2019

Протокол_предварителен подбор – 15.10.2019

Решение за предварителен подбор – 15.10.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 15.11.2019

Протокол от проведен жребий – 19.11.2019

Протокол от 11.11.2019 – 02.12.2019

Протокол от 15.11.2019 – 02.12.2019

Протокол от 19.11.2019 – 02.12.2019

Протокол от 27.11.2019 – 02.12.2019

Доклад от дейността на комисията – 02.12.2019

Решение за избор на изпълнител – 02.12.2019

 

» Обратно към всички поръчки