Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 172 / 2019

Предмет: Доставка на брандирани ръчни инструменти по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване на процедура – 26.08.2019

Обявление – 26.08.2019

Документация за участие – 26.08.2019

Технически спецификации:

Техническа спецификация за комбиниран указател на напрежение (тестер) – 26.08.2019

Техническа спецификация за клещи комбинирани, резачки и тип „човка“ – 26.08.2019

Техническа спецификация за ножове за кабели – 26.08.2019

Техническа спецификация за изолирани отвертки – 26.08.2019

Техническа спецификация за комплект звездогаечни ключове – 26.08.2019

Техническа спецификация за ключове тип „TORX” и шестостен (инбус) – 26.08.2019

Техническа спецификация за клещи за кримване на кабелни накрайници – 26.08.2019

Техническа спецификация за клещи за снемане на изолация – 26.08.2019

Приложение 1 – Изисквания за лого – 26.08.2019

Методика за оценка – 26.08.2019

Карти за оценка – 26.08.2019

Образци – 26.08.2019

espd-request.xml – 26.08.2019

espd-request.pdf – 26.08.2019

Проект на договор – 26.08.2019

Отговори на постъпили въпроси – 02.09.2019

Отговори на постъпили въпроси – 04.09.2019

Отговор на постъпили въпроси – 13.09.2019

Отговор на постъпили въпроси – 19.09.2019

Протокол предварителен подбор – 10.10.2019

Решение за предварителен подбор – 10.10.2019

Покани за представяне на първоначални оферти – 23.10.2019

Решение за прекратяване – 05.03.2020

» Обратно към всички поръчки