Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 168 / 2019

Предмет: Ревизия на стъпални (янсенови) регулатори за силови трансформатори в подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване на процедура – 22.08.2019

Обявление – 22.08.2019

Документация за участие – 22.08.2019

Техническа спецификация – 22.08.2019

Образци – 22.08.2019

espd-request.xml – 22.08.2019

espd-request.pdf – 22.08.2019

Проект на договор – 22.08.2019

Протокол 1 предварителен протокол – 17.10.2019

Протокол предварителен подбор – 29.10.2019

Решение за предварителен подбор – 29.10.2019

Покани за представяне на първоначални оферти – 22.11.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 03.12.2019

Протокол от проведен жребий – 06.12.2019

Доклад от дейността на комисията – 20.12.2019

Решение за избор на изпълнител - 20.12.2019

» Обратно към всички поръчки