Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 150 / 2019

Предмет: Доставка на стационарен стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване на процедура – 08.07.2019

Обявление – 08.07.2019

Техническа спецификация – 08.07.2019

Документация за участие – 08.07.2019

Методика за оценка на офертите – 08.07.2019

espd-request.pdf – 08.07.2019

espd-request.xml – 08.07.2019

Образци – 08.07.2019

Проект на договор – 08.07.2019

Протокол от дейността на комисията - 12.08.2019

Решение за извършен подбор - 12.08.2019

Покани за предоставяне на първоначални оферти – 23.08.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 23.10.2019

Протокол от проведен жребий – 29.10.2019

Доклад от дейността на комисията – 22.11.2019

Решение за избор на изпълнител – 22.11.2019

 

» Обратно към всички поръчки