Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 48 / 2019

Предмет: Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 25.04.2019

Обявление – 25.04.2019

Документация за участие – 25.04.2019

Техническа спецификация – 25.04.2019

Методика за оценка – 25.04.2019

еspd-request.pdf - 25.04.2019

еspd-request.xml - 25.04.2019

Образци – 25.04.2019

Ценова оферта – 22.04.2019

Сгради за почистване и прилежащи площи за косене – 25.04.2019

Проект на договор – 25.04.2019

Протокол 1 – 04.06.2019

Протокол 2 – 20.06.2019

Протокол предварителен подбор – 20.06.2019

Решение предварителен подбор – 20.06.2019

Покани за първоначална оферта

Съобщение за отваряне на цени и провеждане на жребий – 08.08.2019

Протокол от проведен жребий – 12.08.2019

Доклад от дейността на комисията – 29.08.2019

Решение за избор на изпълнител – 29.08.2019

Протокол 4 – 29.08.2019

Протокол 5 – 29.08.2019

Протокол 6 – 29.08.2019

Протокол 7 – 29.08.2019

Протокол 8 – 29.08.2019

» Обратно към всички поръчки