Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 81/2019

Предмет: Доставка на неработило минерално изолационно масло за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 15.04.2019

Обявление – 15.04.2019

Документация за участие – 15.04.2019

Техническа спецификация – 15.04.2019

espd-request.pdf – 15.04.2019

espd-request.xml – 15.04.2019

Образци – 15.04.2019

Проект на договор – 15.04.2019

Решение и обявление за изменение – 25.04.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 31.05.2019

Протокол предварителен подбор – 31.05.2019

Решение от предварителен подбор – 31.05.2019

Покана за подаване на първоначална оферта – 14.06.2019

» Обратно към всички поръчки