Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 53/2019

Предмет: Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Решение – 05.03.2019

Обявление – 05.03.2019

Документация за участие – 05.03.2019

Техническa спецификация – 05.03.2019

espd-request.xml – 05.03.2019

espd-request.pdf – 05.03.2019

Образци – 05.03.2019

Образци-6.1-6.7 – 05.03.2019

Количество и видове дейности за възлагане – 05.03.2019

Проект на договор – 05.03.2019

ТС-СрН/НН-191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН - 05.03.2019

Отговори на постъпили въпроси – 14.03.2019

Отговори на постъпили въпроси – 25.03.2019

Отговори на постъпили въпроси – 28.03.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 18.04.2019

Протокол 2 предварителен подбор – 27.05.2019

Протокол  предварителен подбор – 27.05.2019

Решение предварителен подбор – 27.05.2019

Покани за първоначални оферти - 13.06.2019

Съобщение за отваряне на цени и провеждане на жребий

Съобщение за проведен жребий - 02.07.2019

Доклад от дейността на комисията – 12.07.2019

Решение за избор на изпълнител – 12.07.2019

Протокол 3 – 12.07.2019

Протокол 3А – 12.07.2019

Протокол 4 – 12.07.2019

Протокол 6 – 12.07.2019

» Обратно към всички поръчки