Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на маслонапълнени разпределителни трансформатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 21.02.2019

Обявление – 21.02.2019

Документация за участие – 21.02.2019

Методика за оценка – 21.02.2019

Техническа спецификация – 21.02.2019

espd-request.pdf – 21.02.2019

espd-request.xml – 21.02.2019

Oбразци – 21.02.2019

Проект на договор – 21.02.2019

Отговор на постъпил въпрос – 25.02.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 02.04.2019

Протокол 2 предварителен подбор – 16.04.2019

Протокол предварителен подбор – 16.04.2019

Решение за предварителен подбор – 16.04.2019

Покани за подаване на първоначални оферти – 09.05.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 16.09.2019

Протокол от проведен жребий – 19.09.2019

Решение за избор на изпълнител – 17.10.2019

Доклад от дейността на комисията – 17.10.2019

Приложение 1 – 17.10.2019

Приложение 2 – 17.10.2019

Приложение 3-1 – 17.10.2019

Приложение 3-2 – 17.10.2019

Приложение 4-1 – 17.10.2019

Приложение 5 – 17.10.2019

Приложение 6 – 17.10.2019

Приложение 7 – 17.10.2019

Съобщение за образувано производство КЗК / 916 / 2019

Съобщение за приключено производство КЗК 916/2019 – 11.03.2020

» Обратно към всички поръчки