Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 24

Предмет: Наемане, техническо и сервизно обслужване на нови GPS устройства и изкупуване на използвани GPS устройства собственост на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване - 15.02.2018

Обявление - 15.02.2018

Документация за участие -15.02.2018

Техническа спецификация - 15.02.2018

espd-request.pdf - 15.02.2018

espd-request.xml - 15.02.2018

Образци - 15.02.2018

Проект на договор - 15.02.2018

Отговор на постъпили въпроси – 01.03.2019

Съобщение за отваряне на цени – 19.03.2019

Решение за избор на изпълнител - 02.04.2019

Протокол по чл.108/4 от ЗОП - 02.04.2019

Протокол 1 - 02.04.2019

Протокол 2 - 02.04.2019

Протокол 3 - 02.04.2019

» Обратно към всички поръчки