Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 5/2019

Предмет: Доставка на стълбове за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 29.01.2019

Обявление – 29.01.2019

Документация за участие – 29.01.2019

Методика за оценка – 29.01.2019

Техническа спецификация 1 – 29.01.2019

Техническа спецификация 2 – 29.01.2019

espd-request.pdf – 29.01.2019

espd-request.xml – 29.01.2019

Образци – 29.01.2019

Проект на договор – 29.01.2019

Протокол 1 предварителен подбор – 18.03.2019

Протокол предварителен подбор – 18.03.2019

Решение предварителен подбор – 18.03.2019

Покани за подаване на първоначални оферти – 01.04.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти и за провеждане на жребий – 11.06.2019

Протокол от проведен жребий – 14.06.2019

Доклад от дейността на комисията – 27.06.2019

Решение за избор на изпълнител – 27.06.2019

Протокол от 15.04.2019 – 27.06.2019

Протокол от 29.05.2019 – 27.06.2019

Протокол от 11.06.2019 – 27.06.2019

Протокол от 14.06.2019 – 27.09.2019

» Обратно към всички поръчки