Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 149/2018

Предмет: Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Решение за откриване – 22.11.2018

Обявление – 22.11.2018

Документация за участие – 22.11.2018

Техническа спецификация – 22.11.2018

espd-request.xml – 22.11.2018

espd-request.pdf – 22.11.2018

Образци – 22.11.2018

Количествено-стойностни сметки – 22.11.2018

Проект на договор – 22.11.2018

Решение за изменение на обявление – 22.11.2018

Отговор на постъпил въпрос - 29.11.2018

Отговор на постъпил въпрос – 04.12.2018

Протокол 1 – предварителен подбор – 04.02.2019

Протокол 2 – предварителен подбор – 08.03.2019

Протокол  предварителен подбор – 08.03.2019

Решение за предварителен подбор – 08.03.2019

Протокол 3 – предварителен подбор – 22.03.2019

Окончателен протокол 2 предварителен подбор – 22.03.2019

Изменение на Решение за предварителен подбор – 22.03.2019

Покани за представяне на първоначални оферти – 04.04.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 16.04.2019

Протокол от проведен жребий – 19.04.2019

Доклад от дейността на комисията – 21.05.2019

Протокол 4 - 21.05.2019

Протокол 5 - 21.05.2019

Протокол 6 - 21.05.2019

Протокол 8 - 21.05.2019

Протокол 9 - 21.05.2019

Решение за избор на изпълнител - 21.05.2019

Договор № 149-1/2019 г.

Договор № 149-1/2019 г. – 09.07.2019 г.

Приложение № 1 – 09.07.2019 г.

Приложение № 2 – 09.07.2019 г.

Приложение № 3 – 09.07.2019 г.

Приложение № 4 – 09.07.2019 г.

Приложение № 5 – 09.07.2019 г.

Договор № 149-2/2019 г

Договор № 149-2/2019 г. – 08.07.2019 г.

Приложение № 1 – 08.07.2019 г.

Приложение № 2 – 08.07.2019 г.

Приложение № 3 – 08.07.2019 г.

Приложение № 4 – 08.07.2019 г.

Приложение № 5 – 08.07.2019 г.

Договор № 149-3/2019 г.

Договор № 149-3/2019 г. – 08.07.2019 г.

Приложение № 1 – 08.07.2019 г.

Приложение № 2 – 08.07.2019 г.

Приложение № 3 – 08.07.2019 г.

Приложение № 4 – 08.07.2019 г.

Приложение № 5 – 08.07.2019 г.

Договор № 149-4/2019 г.

Договор № 149-4/2019 г. – 09.07.2019 г.

Приложение № 1 – 09.07.2019 г.

Приложение № 2 – 09.07.2019 г.

Приложение № 3 – 09.07.2019 г.

Приложение № 4 – 09.07.2019 г.

Приложение № 5 – 09.07.2019 г.

Договор № 149-5/2019 г.

Договор № 149-5/2019 г. – 09.07.2019 г.

Приложение № 1 – 09.07.2019 г.

Приложение № 2 – 09.07.2019 г.

Приложение № 3 – 09.07.2019 г.

Приложение № 4 – 09.07.2019 г.

Приложение № 5 – 09.07.2019 г.

» Обратно към всички поръчки