Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване - 15.11.2018

Обявление - 15.11.2018

Документация за участие - 15.11.2018

Методика за оценка - 15.11.2018

Техническа спецификация поз.1 - 15.11.2018

Техническа спецификация поз.2 - 15.11.2018

Техническа спецификация поз.3 - 15.11.2018

Техническа спецификация поз.4 - 15.11.2018

Техническа спецификация поз.5 - 15.11.2018

Техническа спецификация поз.6 - 15.11.2018

espd-request.pdf - 15.11.2018

espd-request.xml - 15.11.2018

Образци - 15.11.2018

Проект на договор - 15.11.2018

Отговори на постъпили въпроси - 22.11.2018

Отговори на постъпили въпроси - 30.11.2018

Отговори на постъпили въпроси - 13.12.2018

Отговори на постъпили въпроси - 21.12.2018

Протокол 1 предварителен подбор - 08.01.2019

Протокол 2 предварителен подбор - 01.02.2019

Протокол предварителен подбор - 01.02.2019

Решение предварителен подбор - 01.02.2019

Покани за подаване на първоначални оферти - 14.02.2019

Решение за прекратяване на процедура - 26.08.2019

Протокол от 15.04.2019 - 26.08.2019

Протокол от 07.08.2019

 

 

» Обратно към всички поръчки