Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 163/2018

Предмет: Доставка на предпазители средно и ниско напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 15.10.2018

Обявление – 15.10.2018

Документация за участие – 15.10.2018

Методика за оценка – 15.10.2018

Техническа спецификация поз.1 – 15.10.2018

Техническа спецификация поз.2 – 15.10.2018

Техническа спецификация поз.3 – 15.10.2018

Техническа спецификация поз.4 – 15.10.2018

espd-request.pdf – 15.10.2018

espd-request.xml – 15.10.2018

Oбразци – 15.10.2018

Проект на договор – 15.10.2018

Протокол 1 от предварителен подбор – 20.11.2018

Протокол 2 предварителен подбор – 03.12.2018

Протокол предварителен подбор – 03.12.2018

Решение предварителен подбор – 03.12.2018

Покани за подаване на първоначални – 19.12.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 30.05.2019

Протокол от проведен жребий – 04.06.2019

Протокол от 22.01.2019 – 18.06.2019

Протокол от 07.05.2019 – 18.06.2019

Протокол от 28.05.2019 – 18.06.2019

Протокол от 04.06.2019 – 18.06.2019

Доклад от дейността на комисията – 18.06.2019

Решение за избор на изпълнител – 18.06.2019

» Обратно към всички поръчки