Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 30.10.2018

Обявление – 30.10.2018

Документация за участие – 30.10.2018

Методика за оценка – 30.10.2018

espd-request.pdf – 30.10.2018

espd-request.xml – 30.10.2018

Техническа спецификация за опъвателни клеми за усукан изолиран проводник – 30.10.2018

Техническа спецификация за носещи клеми за усукан изолиран проводник – 30.10.2018

Техническа спецификация за изолирани пресови съединители – 30.10.2018

Техническа спецификация за монтажна арматура за въздушни кабелни линии НН с усукани изолирани проводници – 30.10.2018

Образци – 30.10.2018

Проект на договор – 30.10.2018

Протокол 1 – 30.11.2018

Протокол предварителен подбор – 30.11.2018

Решение за предварителен подбор – 30.11.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 29.03.2019

Протокол от проведен жребий – 02.04.2019

Доклад от дейността на комисията – 09.04.2019

Карти за оценка на техническите предложения – 09.04.2019

Таблици за оценка и за класиране – 09.04.2019

Решение за избор на изпълнител – 09.04.2019

Съобщение за промяна на срокове (заявления, оферти) – 22.04.2020

» Обратно към всички поръчки