Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 148/2018

Предмет: Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 01.10.2018

Обявление – 01.10.2018

Документация за участие – 01.10.2018

Методика за оценка – 01.10.2018

Техническа спецификация поз.1 – 01.10.2018

Техническа спецификация поз.2 – 01.10.2018

espd-request.xml – 01.10.2018

espd-request.pdf – 01.10.2018

Образци – 01.10.2018

Проект на договор – 01.10.2018

Съобщение за отваряне на заявления – 01.10.2018

Протокол 1 предварителен подбор – 07.11.2018

Протокол от 13.11.2018 – 21.11.2018

Протокол предварителен подбор – 21.11.2018

Решение за предварителен подбор – 21.11.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий -  19.02.2019

Протокол от проведен жребий - 22.02.2019

Протокол от 17.12.2018 – 29.03.2019

Протокол от 11.02.2019 – 29.03.2019

Протокол от 05.03.2019 – 29.03.2019

Протокол от 19.03.2019 – 29.03.2019

Доклад от дейността на комисията – 29.03.2019

Решение за избор на изпълнител – 29.03.2019

 

» Обратно към всички поръчки