Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 147/2018

Предмет: Доставка на постоянни вертикални заземители по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 28.09.2018

Обявление – 28.09.2018

Документация за участие – 28.09.2018

Методика за оценка – 28.09.2018

Техническа спецификация поз.1 – 28.09.2018

Техническа спецификация поз.2 – 28.09.2018

espd-request.pdf – 28.09.2018

espd-request.xml – 28.09.2018

Образци - 28.09.2018

Проект на договор

Съобщение за промяна дата отваряне на оферти – 28.09.2018

Протокол от дейността на комисията – 13.11.2018

Решение за предварителен подбор – 13.11.2018

Протокол от дата 05.11.2018 – 13.11.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 26.03.2019

Протокол от проведен жребий – 29.03.2019

Доклад от дейността на комисията – 15.04.2019

Решение за избор на изпълнител – 15.04.2019

Протокол от 12.12.2018 – 15.04.2019

Протокол от 26.03.2019 – 15.04.2019

Протокол от 04.04.2019 – 15.04.2019

Протокол от 09.04.2019 – 15.04.2019

» Обратно към всички поръчки