Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на постоянни вертикални заземители по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 14.09.2018

Покана – 14.09.2018

Техническа спецификация – поз.1 – 14.09.2018

Техническа спецификация – поз.2 – 14.09.2018

Образци – 14.09.2018

Проект на договор – 14.09.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 04.10.2018

Протокол от проведен жребий – 08.10.2018

Доклад от дейността на комисията – 12.10.2018

Протокол 1 от 04.10.2018 – 12.10.2018

Протокол 2 от 04.10.2018_1 – 12.10.2018

Протокол от 09.10.2018 – 12.10.2018

Таблици с комплексни оценки – 12.10.2018

Решение за избор на изпълнител – 12.10.2018

 

 

» Обратно към всички поръчки