Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на птицезащитни устройства за ВЕЛ СрН по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 25.09.2018

Обявление – 25.09.2018

Документация за участие – 25.09.2018

Методика за оценка – 25.09.2018

espd-request.pdf

espd-request.xml

Техническа спецификация за птицезащитни устройства за стоманорешетъчни стълбове – 25.09.2018

Техническа спецификация за птицезащитни покрития за изолатори за ВЕЛ СрН – 25.09.2018

Приложения към ТС-СрН-011

Образци – 25.09.2018

Проект на договор – 25.09.2018

Протокол 1 предварителен подбор – 05.11.2018

Протокол 2 – 23.11.2018

Протокол предварителен подбор – 23.11.2018

Решение за предварителен подбор – 23.11.2018

Покани за първоначални оферти – 10.12.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 11.02.2019

Протокол от проведен жребий – 14.02.2019

Доклад от дейността на комисията – 15.03.2019

Протокол 3 от дата 09.01.2019 - 15.03.2019

Протокол 4 от дата 11.02.2019 - 15.03.2019

Протокол 5 от дата 14.02.2019 - 15.03.2019

Протокол 6 от дата 14.02.2019 - 15.03.2019

Протокол 7 от дата 20.02.2019 - 15.03.2019

Протокол 8 от дата 26.02.2019 - 15.03.2019

Протокол 9 от дата 11.03.2019 - 15.03.2019

Таблици с комплексна оценка - 15.03.2019

Решение за избор на изпълнител - 15.03.2019

 

» Обратно към всички поръчки