Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване - 24.08.2018

Обявление - 24.08.2018

Документация за  участие - 24.08.2018

Методика за оценка - 24.08.2018

Техническа спецификация - 24.08.2018

espd-request.pdf - 24.08.2018

espd-request.xml - 24.08.2018

Образци - 24.08.2018

Проект на договор - 24.08.2018

Протокол 1 предварителен подбор - 02.10.2018

Протокол 2 предварителен подбор - 12.10.2018

Протокол предварителен подбор - 12.10.2018

Решение предварителен подбор - 12.10.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий - 07.12.2018

Протокол от проведен жребий - 12.12.2018

Протокол от 06.10.2018 - 10.01.2019

Протокол от 27.11.2018 - 10.01.2019

Протокол от 12.12.2018 - 10.01.2019

Протокол от 12.12.2018 - 10.01.2019

Протокол от 02.01.2019 - 10.01.2019

Таблица с комплексна оценка - 10.01.2019

Протокол от дейността на комисията - 10.01.2019

Решение за избор на изпълнител - 10.01.2019

» Обратно към всички поръчки