Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на металоокисни вентилни отводи средно напрежение на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване – 9.07.2018

Обявление – 9.07.2018

Документация за участие – 9.07.2018

Методика за оценка – 9.07.2018

espd-request.pdf - 9.07.2018

espd-request.xml – 09.07.2018

Техническа спецификация – 9.07.2018

Образци – 9.07.2018

Проект на договор – 9.07.2018

Протокол 1 от предварителен подбор – 13.08.2018

Протокол 2 предварителен подбор – 27.08.2018

Протокол предварителен подбор – 27.08.2018

Решение предварителен подбор – 27.08.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 31.10.2018

Протокол от проведен жребий – 06.11.2018

Доклад от дейността на комисията – 15.11.2018

Решение за избор на изпълнител – 15.11.2018

Протокол от 25.09.2018 – 15.11.2018

Протокол от 08.10.2018 – 15.11.2018

Протокол от 15.10.2018 – 15.11.2018

Протокол от 16.10.2018 – 15.11.2018

Протокол от 23.10.2018 – 15.11.2018

Протокол от 31.10.2018 – 15.11.2018

Протокол от 06.11.2018 – 15.11.2018

Протокол от 12.11.2018 – 15.11.2018

Таблица с комплексна оценка – 15.11.2018

» Обратно към всички поръчки