Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 74/2018

Предмет: Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автовишки) по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване - 18.06.2018

Обявление - 18.06.2018

Документация за участие -18.06.2018

Техническа спецификация - 18.06.2018

espd-request.pdf - 18.06.2018

espd-request.xml - 18.06.2018

Образци - 18.06.2018

Проект на договор - 18.06.2018;

Съобщение за промяна – 18.06.2018

Протокол 1 от предварителен подбор - 18.07.2018

Протокол 2 - 23.08.2018

Протокол от подбор по чл.55, ал.2 - 23.08.2018

Решение №74-А/2018 - 23.08.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 08.10.18

Съобщение за промяна на дата на отваряне на цени и провеждане на жребий – 11.10.2018

Протокол от провеждане на жребий – 24.10.2018

Протокол №3 – 05.12.2018

Протокол №4 – 05.12.2018

Протокол №5 – 05.12.2018

Протокол №6 – 05.12.2018

Протокол №7 – 05.12.2018

Протокол №8 – 05.12.2018

Протокол №9 – 05.12.2018

Доклад на комисия – 05.12.2018

Решение за избор на изпълнител - 05.12.2018

» Обратно към всички поръчки