Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 56/2018

Предмет: Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на товарни бордови автомобили с кран за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване - 08.06.2018

Обявление - 08.06.2018

Документация за участие -08.06.2018

Техническа спецификация - 08.06.2018

espd-request.pdf - 08.06.2018

espd-request.xml - 08.06.2018

Образци - 08.06.2018

Проект на договор - 08.06.2018

Протокол №1 предварителен подбор – 19.07.18

Протокол предварителен подбор – 19.07.18

Решение предварителен подбор – 19.07.2018

Съобщение за отваряне на цени и провеждане на жребий – 08.10.18

Протокол от провеждане на жребий – 12.10.18

Протокол №3 – 13.11.2018

Протокол №4 – 13.11.2018

Протокол №5 – 13.11.2018

Протокол №6 – 13.11.2018

Протокол №7 – 13.11.2018

Доклад на комисия – 13.11.2018

Решение за избор на изпълнител – 13.11.2018

» Обратно към всички поръчки