Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на измервателни трансформатори 110 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Решение за откриване - 13.06.2018

Обявление - 13.06.2018

Документация за участие - 13.06.2018

Методика за оценка - 13.06.2018

Техническа спецификация - 13.06.2018

file request .pdf - 13.06.2018

file request .xml - 13.06.2018

Образци - 13.06.2018

Проект на договор - 13.06.2018

Съобщение за промяна дата на отваряне на заявления - 18.06.2018

Протокол 1 - 26.07.2018

Протокол 2 от предварителен подбор - 07.08.2018

Протокол предварителен подбор - 07.08.2018

Решение предварителен подбор - 07.08.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий - 03.10.2018

Протокол от проведен жребий - 10.10.2018

Доклад от дейността на комисията – 25.10.2018

Решение за избор на изпълнител – 25.10.2018

Протокол от дата 13.09.2018 – 25.10.2018

Протокол от дата 26.09.2018 – 25.10.2018

Протокол от дата 01.10.2018 – 25.10.2018

Протокол от дата 02.10.2018 – 25.10.2018

Протокол от дата 10.10.2018 – 25.10.2018

Протокол от дата 17.10.2018 – 25.10.2018

Таблица с комплексна оценка – 25.10.2018

» Обратно към всички поръчки