Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 43/2018

Предмет: Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии CpH и НН за нуждите на "Електроразпределение Север" АД

Решение за откриване - 02.05.2018

Обявление - 02.05.2018

Документация за участие - 02.05.2018

Техническа спецификация - 02.05.2018

еspd-request.pdf - 02.05.2018

еspd-request.xml - 02.05.2018

Образци - 02.05.2018

Проект на договор - 02.05.2018

Протокол №1 – отваряне на заявления - 12.06.2018

Протокол №2 – 10.07.2018

Протокол предварителен подбор – 10.07.2018

Решение предварителен подбор - 10.07.2018

Съобщение за отваряне на цени – 26.09.2018

Съобщение провеждане на договаряне – 02.10.2018

Протокол №3 – 02.11.2018

Протокол №4 – 02.11.2018

Протокол №5 – 02.11.2018

Протокол №6 – 02.11.2018

Доклад на комисия – 02.11.2018

Решение за прекратяване – 02.11.2018

Съобщение за образуване на Производство № КЗК/1037/2018

» Обратно към всички поръчки