Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 140/2017

Предмет: Доставка на изолатори по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Решение за откриване – 31.10.2017

Обявление – 31.10.2017

Документация за участие – 31.10.2017

Техническа спецификация поз.1 – 31.10.2017

Техническа спецификация поз.2 – 31.10.2017

Техническа спецификация поз.3 – 31.10.2017

Техническа спецификация поз.4 – 31.10.2017

Образци – 31.10.2017

Проект на договор – 31.10.2017

Отговор на постъпил въпрос - 17.11.2017

Протокол 1 – 24.01.2018

Протокол 2 – 24.01.2018

Протокол предварителен подбор – 24.01.2018

Решение предварителен подбор – 24.01.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 12.04.2018

Съобщение за проведен жребий – 17.04.2018

Доклад от дейността на комисията – 10.05.2018

Протокол от 06.03.2018 – 10.05.2018

Протокол от 10.04.2018 – 10.05.2018

Протокол от 17.04.2018 – 10.05.2018

Протокол от 23.04.2018 – 10.05.2018

Протокол от 03.05.2018 – 10.05.2018

Решение за избор на изпълнител – 10.05.2018

Таблица за комплексна оценка - 10.05.2018

» Обратно към всички поръчки