Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 156

Предмет: Доставка на кабели средно напрежение с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) и алуминиеви жила, предназначени за разпределение на електрическата енергия в мрежата средно напрежение (СрН) по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Решение за откриване - 13.11.2017

Обявление - 13.11.2017

Документация за участие - 13.11.2017

Техническа спецификация - 13.11.2017

Образци - 13.11.2017

Проект на договор - 13.11.2017

Протокол 1 предварителен подбор - 20.12.2017

Протокол 2 предварителен подбор - 09.01.2018

Протокол 3 предварителен подбор - 17.01.2017

Протокол 4 - 02.02.2018

Протокол предварителен протокол - 02.02.2018

Решение предварителен подбор - 02.02.2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий - 11.05.2018

Протокол от проведен жребий - 16.05.2018

Доклад от дейността на комисията - 06.07.2018

Протокол от дата 28.03.2018 - 06.07.2018

Протокол от дата 24.04.2018 - 06.07.2018

Протокол от дата 16.05.2018 - 06.07.2018

Протокол от дата 31.05.2018 - 06.07.2018

Таблица с комплексна оценка - 06.07.2018

Решение за избор на изпълнител - 06.07.2018

» Обратно към всички поръчки