Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 103/2017

Предмет: Доставка на конзоли за СБС 20 kV по обособени позиции за нуждите на Енерго–Про Мрежи АД

Решение за откриване – 10.08.2017

Обявление – 10.08.2017

Документация за участие – 10.08.2017

Техническа спецификация за конзоли за една линия за стоманобетонни стълбове СрН – 10.08.2017

Техническа спецификация за конзоли за две линии за стоманобетонни стълбове СрН – 10.08.2017

Образци – 10.08.2017

Проект на договор – 10.08.2017

Протокол 1 предварителен подбор – 25.09.2017

Протокол 2 предварителен подбор – 04.10.2017

Протокол предварителен подбор – 04.10.2017

Решение предварителен подбор – 04.10.2017

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий -18.01.2018

Протокол от проведен жребий – 22.01.2018

Доклад от дейността на комисията – 30.01.2018

Протокол от 07.11.2018

Протокол от 11.12.2018

Протокол от 11.12.2018

Протокол от 22.01.2018

Таблица с комплексна оценка – Обособена позиция 1 – 30.01.2018

Таблица с комплексна оценка – Обособена позиция 2 – 30.01.2018

Решение за избор на изпълнител – 30.01.2018

 

» Обратно към всички поръчки