Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

номер: 1/07.01.2016

Предмет: Доставка на нови, неупотребявани гуми - външни (летни, зимни) за автомобили, приемане на излезли от употреба гуми собственост на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД и други услуги

Решение - 08.01.2016

Обявление -08.01.2016

Документация за участие - 08.01.2016

Техническа спецификация - 08.01.2016

Образци - 08.01.2016

Проект на договор - 08.01.2016

Отговор на постъпил въпрос - 18.01.2016

Протокол 1 предварителен подбор - 22.02.2016

Протокол 2 предваритедварителен подбор - 11.03.2016

Протокол 3 предварителен подбор - 11.03.2016

Финален протокол предварителен подбор - 11.03.2016

Решение за предварителен подбор - 11.03.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 11.04.2016

Доклад от дейността на комисията - 14.06.2016

Решение за избор на изпълнител - 14.06.2016

Информация за върнати или усвоени гаранции

» Обратно към всички поръчки